Przejście do sekcji:

Treść strony - III kwartał

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Asystenta Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny. Szczegóły ogłoszenia:  https://www.bip.gopsobrowo.pl/65,oferty-pracy

 

Ankieta dla mieszkańców Gminy Obrowo na temat zjawiska przemocy domowej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie w związku z przygotowywaną Diagnozą zjawiska przemocy domowej na obszarze Gminy Obrowo, jak również Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej zwraca się z uprzejmą prośbą do dorosłych mieszkańców Gminy Obrowo o wypełnienie ankiety dotyczącej problematyki przemocy domowej na terenie tutejszej gminy.
Ankieta jest całkowicie anonimowa i gwarantuje poufność danych. Serdecznie prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Poświęcenie chwili czasu na jej wypełnienie stanowić będzie dla nas bezcenną pomoc.
Termin wypełnienia do 30 września 2023 r.

Ankieta dla dorosłych mieszkańców - kliknij tutaj

Ankieta dla uczniów - kliknij tutaj

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2024


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że  w ramach wstępnej diagnozy dotyczącej zapotrzebowania na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby  Niepełnosprawnej” –edycja 2024 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prosi osoby chętne i spełniające poniższe kryteria do skorzystania z pomocy w ramach Programu o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrowie filia Dobrzejewice bezpośrednio w siedzibie Ośrodka pod adresem: Dobrzejewice 54a, 87-123 Dobrzejewice lub telefonicznie pod nr Tel: 56 610-62-95 lub 720-828-389 w godzinach urzędowania do dnia 08.09.2023r. 
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest skierowany do:
•    dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
•    osób z niepełnosprawnością legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopni niepełnosprawności.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako wsparcie 
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełno sprawnościami. Zakres Usług asystencji jest dostosowany do potrzeb uczestnika Programu.
Źródłem finansowania Programu są środki z Funduszu Solidarnościowego.
Udział w programie jest bezpłatny. 

Przejdź do początku strony