Przejście do sekcji:

Treść strony - Asystent rodziny

Asystent rodziny

Kim jest asystent rodziny?
Jest to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę w jej miejscu zamieszkania, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Czym zajmuje się asystent rodziny?

  • pomaga odnaleźć mocne strony każdego z członków rodziny i kto oraz gdzie może Wam pomóc
  • pokazuje jak sprawnie opiekować się dziećmi w różnym wieku i z jakich metod wychowawczych mogą skorzystać rodzice
  • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, a także jak wspólnie spędzać czas
  • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe
  • doradza w zarządzaniu budżetem domowym
  • udziela informacji o działalności urzędów, placówek wsparcia rodziny
  • pomaga wypełnić poprawnie dokumentacje i udziela informacji jak załatwić sprawę
  • wspiera w kontaktach z różnymi instytucjami tj. szkoła, przedszkole, sąd, policja, urzędy i inne instytucje
  • pomaga w podniesieniu kwalifikacji zawodowych i aktywnym poszukiwaniu pracy
  • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych

Jak uzyskać wsparcie asystenta rodziny?
W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej otrzyma informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy i po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. 

Asystent rodziny

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony