Przejście do sekcji:

Treść strony - Dział pracy socjalnej i administacji Obrowo

Dział administracji

Kierownik

Renata Kwiatkowska
kom.720 828 530
tel. 56 678 60 22 wew. 127
pok. nr 13
e-mail: rkwiatkowska@gopsobrowo.pl

Zastępca Kierownika

Małgorzata Górna
kom. 720 828 168
tel. 56 678 60 22 wew. 127
pok. nr 13
e-mail: mgorna@gopsobrowo.pl
(zastępstwo Kierownika, realizacja świadczeń z pomocy społecznej)

Główna Księgowa

Iwona Żylińska
tel. 56 678 60 22 wew. 151
pok. nr 20
e-mail: izylinska@gopsobrowo.pl

Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej, kadr i dodatków mieszkaniowych

Danuta Słomkowska
tel. 56 678 60 22 wew. 131
kom. 720 828 242
pok. nr 14
e-mail: gops@gopsobrowo.pl
(sprawy z zakresu: obsługi sekretariatu, kadr, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego)

Podinspektor ds. realizacji świadczeń z pomocy społecznej

Dominika Tomczyk
tel 56 678 60 22 wew. 131
kom. 720 828 242
pok. nr 14
e-mail: dtomczyk@gopsobrowo.pl
(sprawy z zakresu: Karty Dużej Rodziny, realizacji świadczeń z pomocy społecznej)

Projekty i programy

Inspektor ds. realizacji projektów i programów

Paulina Górzyńska
(Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej)
(Opieka Wytchnieniowa)
pok.nr 12
e-mail: p.gorzynska@gopsobrowo.pl
tel.720 828 389

Dział pracy socjalnej

Usługi opiekuńcze, Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla oób z zaburzeniami psychicznymi ( SUO)

Małgorzata Piechowicz
kom. 720 828 602
e-mail: gpiechowicz@gopsobrowo.pl

Sylwia Rentflejsz
e-mail: srentflejsz@gopsobrowo.pl
kom. 720 828 478

tel 56 678 60 22 wew. 132
pok. nr 12

Pogłębiona praca socjalna

Ewa Kosztowna
e-mail: ekosztowna@gopsobrowo.pl
kom. 720 828 386

Katarzyna Zakrzewska
e-mail: kzakrzewska@gopsobrowo.pl
kom. 720 828 498

tel. 56 678 60 22 wew. 299
pok. nr 16

Dział realizacji świadczeń

Aleksandra Zdrojewska
e-mail: azdrojewska@gopsobrowo.pl
kom. 603 391 900

Katarzyna Murawska
e-mail: pracasocjalna@gopsobrowo.pl
kom.720 828 464

 

tel. 56 678 60 22 wew. 156
pok. nr 15
(sprawy z zakresu pomocy finansowej tj. : zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy oraz posiłki w szkole)

Asystenci rodziny

Iwona Wawrzyniak-Chechłowska
kom. 603 772 934
e-mail: ichechlowska@gopsobrowo.pl

Janna Celmer
kom. 720 828 922
e-mail:jcelmer@gopsobrowo.pl

Małgorzata Kamińska
kom. 720 828.673
e-mail: mkaminska@gopsobrowo.pl

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
w Obrowie

Aleksandra Zdrojewska
tel. 56 678 60 22 wew. 156
pok. nr 15
e-mail: zi@obrowo.pl

Pracownicy Obrowo

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony