Przejście do sekcji:

Treść strony - Koordynator dostępności

Koordynator ds dostępności

Kim jest koordynator ds dostępności?

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, monitorowanie zapewnienia dostępności oraz sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach. 

Koordynatorem ds dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest Weronika Rumińska, z którą można kontaktować się telefonicznie tel 56 678 60 22 wew. 132, kom. 720828569 oraz e-mail: wruminska@gopsobrowo.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

fotokod koordynator do spraw dostępności

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony