Przejście do sekcji:

Treść strony - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie otrzymał dofinansowania na realizację Programu  pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie otrzymał dofinansowania na realizację Programu  pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Przejdź do początku strony