Przejście do sekcji:

Treść strony - Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

Komu przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku
 • osobie, która ukończyła 75 rok życia
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria: 

 • Świadczenie bez kryterium dochodowego
 • Wysokość świadczenia 215,84 zł miesięcznie
 • Czas na rozpatrzenie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 •  wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • oświadczenie o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
 • orzeczenie o umiarkowanym stopni niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy
 • orzeczenie z ZUS II grupa inwalidzka
 • orzeczenie  o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie z ZUS I grupa inwalidzka
 • inne dokumenty uzależnione od sytuacji indywidualnej.

Miejsce i forma złożenia wniosku:
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54 A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00
piątek:  godz. od 7:30 do 14:00.

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:

Platformę e-PUAP (e-PUAP)
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Dokumenty/ załączniki do pobrania:
DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania w celu ustalenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności:
Zaświadczenie lekarskie w celu ustalenia niepełnosprawności poniżej 16 r.ż.
Zaświadczenie lekarsie w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności powyżej 16 r.ż.
Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności poniżej 16 r.ż.
Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności powyżej 16 r.ż.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022r., poz.615)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1466)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021r., poz. 1481)

Zasiłek pielęgnacyjny

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony