Przejście do sekcji:

Treść strony - 2023

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie  informuje, że od 08.05.2023r do 19.05.2023r odbywa się kwalifikacja rodzin do   przyznania  pomocy w formie żywności ( na rok 2023) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w  Podprogramie 2021 PLUS


Przyznanie pomocy żywnościowej wymaga bieżącej weryfikacji dochodów.


Prosimy zatem osoby zainteresowane, aby zgłaszały się osobiście do GOPS w Obrowie pokój nr 15/16  wraz  z dokumentacją dochodową rodziny za poprzedni miesiąc tj.: kwiecień 2023r.


Osobami uprawnionymi do skorzystania z pomocy w ramach POPŻ są mieszkańcy gminy spełniający kryterium dochodowe tj. 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:
-1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
-1320 zł dla osoby w rodzinie .

Przejdź do początku strony