Przejście do sekcji:

Treść strony - Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej, osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób lub rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić, mogą być przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania

Czym są i komu przysługują usługi opiekuńcze?

Jedna z form pomocy niepieniężnej udzielanej w ramach systemu wsparcia socjalnego. Korzystać mogą osoby z:

 • niepełnosprawnością
 • osoby chore przewlekle lub krótkoterminowo
 • osoby starsze
 • osoby samotne

potrzebujące na co dzień pomocy innych osób, a nie mogą jej uzyskać od osób wspólnie zamieszkujących bądź innych członków rodzin.

Usługi opiekuńcze realizowane są przez opiekunki tutejszego ośrodka w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.15 do 15.15

 

Na czym polegają usługi opiekuńcze?

 1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych
 2. Opieka higieniczna
 3. Zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza
 4. Zapewnienie, w miarę możliwości, kontaktów podopiecznego z otoczeniem

 

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o pomoc w formie usług opiekuńczych
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
 3. Zaświadczenie od lekarza o potrzebie objęcia osoby potrzebującej pomocą w formie usług opiekuńczych
 4. Wnioskodawca może wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową i zdrowotną

 

Krok po kroku

 1. Złóż wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie
  Wniosek możesz złożyć samodzielnie, a także poprosić kogoś z rodziny bądź inną osobę
 2. Poczekaj na wywiad środowiskowy
  Jest to wizyta pracownika socjalnego w domu osoby ubiegającej się o wsparcie. Podczas rozmowy pracownik zbiera dodatkowe informacje, aby poznać stan faktyczny
 3. Zbierz i przekaż pracownikowi socjalnemu dokumenty, o które poprosił
 4. Czekaj na decyzję
  Decyzja administracyjna zostanie wydana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku

 

Ustawa o pomocy społecznej, Dz.U. 2023 poz. 901

UCHWAŁA NR XIV/87/2016RADY GMINY OBROWO z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

usługi opiekuńcze

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony