Przejście do sekcji:

Treść strony - Praca socjalna - bliżej rodziny

Praca socjalna - bliżej rodziny

Gmina Obrowo / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie zrealizował w okresie od 01 kwietnia 2018 do 30 września 2019 projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wiedza, Edukacja, Rozwój"

"Praca socjalna - bliżej rodziny"

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Obrowo poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług. Beneficjentami projektu są pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

Dofinansowanie projektu z UE: 330 164,06 zł

Do dnia 30 września 2020 trwa okres trwałości projektu.

Harmonogram projektu

  • Praca socjalna - bliżej rodziny
Praca socjalna - bliżej rodziny
Przejdź do początku strony