Przejście do sekcji:

Treść strony - Ustawa za życiem 4000

Ustawa "za życiem"

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Komu przysługuje:

 • matce
 • ojcu
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli wystąpił do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria: 

 • świadczenie bez z kryterium dochodowego 
 • świadczenie jest jednorazowe
 • wysokość świadczenia 4.000,00 zł 
 • czas na złożenie wniosku 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka nie później niż do ukończenia przez dziecko 1 roku życia
 • czas na rozpatrzenie wniosku do 30 dni od daty złożenia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • zaświadczenie od lekarza ginekologa/położnej o pozostawaniu pod opieka medyczną
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • prawomocne postanowienia, wyroki sądów (orzekające: prawo do opieki nad dzieckiem) 
 • inne dokumenty uzależnione od sytuacji indywidualnej.

Miejsce złożenia wniosku:
Wniosek należy złożyć w Filii w Dobrzejewicach 54A:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:00
wtorek: godz. od 7:30 do 16:00
piątek:  godz. od 7:30 do 14:00.

Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez następujące systemy:

Platformę e-PUAP (e-PUAP)
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Wniosek można pobrać (wydrukować) klikając na poniższy link:
Wniosek "Za życiem"
Zaświadczenie od lekarza ginekologa o pozostawaniu pod opieką medyczną kobiety w ciąży

Inne dokumenty/ załączniki do pobrania:
DO POBRANIA


Podstawa prawna
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” z dnia 4 listopada 2016r. (Dz. U. z 2019r., poz. 473 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wzoru wniosku jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalna choroba zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016r., poz. 2234),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010r., nr 183, poz. 1234),
Uchwała nr 160 Rady Ministrów  z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (MP z 2016r., poz. 1250).

 

 

 

Ustawa za życiem 4000

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony