Przejście do sekcji:

Treść strony - Zasiłek stały

Zasiłek stały

Kto może skorzystać?
Z zasiłku stałego mogą skorzystać osoby:

 • pełnoletnie
 • całkowicie niezdolne do pracy 
  a) utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, a także nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji (ZUS)
  b) jest trwale całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym, a także nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji (KRUS)
  c) osoby ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • niezdolne do pracy z powodu wieku (osoby, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn)
 • prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe lub pozostają w rodzinie. 

Zasiłek jest przyznawany w przypadku, gdy:

 • dochód osoby samotnej nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701 zł)
 • dochód osoby pozostającej w rodzinie oraz dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł)

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku stałego
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
 3. Orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy
 4. Wnioskodawca może wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową osoby/rodziny
 5. Inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową

Krok po kroku

 1. Złóż wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie
  Wniosek możesz złożyć samodzielnie, a także poprosić kogoś z rodziny bądź inną osobę
 2. Poczekaj na wywiad środowiskowy
  Jest to wizyta pracownika socjalnego w domu osoby ubiegającej się o wsparcie. Podczas rozmowy pracownik zbiera dodatkowe informacje, aby poznać stan faktyczny
 3. Zbierz i przekaż pracownikowi socjalnemu dokumenty, o które poprosił
 4. Czekaj na decyzję
  Decyzja administracyjna zostanie wydana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
zasiłek stały

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony