Przejście do sekcji:

Treść strony - Pomoc prawna

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Punkt prowadzony przez Radców prawnych

Urząd Gminy Obrowo, Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, p. nr 25, I piętro

  • Poniedziałek 14:00-18:00 Ewelina Frydryszewska - radca prawny, tel. 697 176 889
  • Piątek 15:30-19:30 Natalia Mordasiewicz - radca prawny, tel. 691 239 652

Kontakt telefoniczny wyłącznie w godzinach dyżurów.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Jednakże osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. W szczególnych sytuacjach możliwe jest zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania. Wniosek o umożliwienie udzielenia porady poza lokalem należy złożyć do Starosty Toruńskiego uzasadniając swoją sytuację. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Więcej informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Toruniu

Pomoc prawna

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony