Przejście do sekcji:

Treść strony - Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Kto może skorzystać?

 • Osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • Osobie, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c)

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
 • numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywany dodatek energetyczny

Ważne !

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Ministerstwo Klimatu każdego roku.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 13,38 zł. miesięcznie

 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 18,58 zł. miesięcznie

 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 22,30 zł. miesięcznie

Minister Klimatu ogłasza w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.

Krok po kroku

 1. Złóż wniosek i wszystkie potrzebne dokumenty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie
  Wniosek należy złożyć samodzielnie
 2. Czekaj na decyzję
  Decyzja administracyjna zostanie wydanaw ciągu 30 dni od złożenia wniosku

Dodatek energetyczny

dodatek energetyczny

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony