Przejście do sekcji:

Treść strony - Niebieska Karta

Niebieska Karta

Procedura „Niebieskiej Karty” to wielowymiarowa pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w przezwyciężeniu z tej sytuacji. Realizowane działania są indywidualnie dostosowywane do potrzeb danej rodziny. Procedura wynika z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Szczegółowe warunki realizowana tej procedury, zadania służb oraz formularze "Niebieskich Kart" określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku.

 

Uruchomienie procedury może nastąpić z inicjatywy każdej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie oraz osób mających wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy.

Uprawnienia do uruchomienia procedury "Niebieskie Karty" mają:

  • policja,

  • pracownik socjalny jednostki ośrodka pomocy społecznej

  • przedstawiciel ochrony zdrowia,

  • przedstawiciel oświaty,

  • przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.W ramach procedury „Niebieskie Karty” Zespół Interdyscyplinarny może powołać grupy robocze. Jest to zespół specjalistów, którego celem jest budowanie i realizacja strategii postępowania dla konkretnej rodziny, dotkniętej przemocą. Skład grupy roboczej jest zawsze dobierany w zależności od potrzeb danej rodziny. Grupa robocza pracuje według wspólnie ustalonego indywidualnego planu pomocy rodzinie – każdy zgodnie z kompetencjami wykonywanymi w ramach swoich czynności zawodowych.

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020 poz. 218)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)

Niebieska Karta

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony