Przejście do sekcji:

Treść strony - Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Czym są i komu przysługują specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

Na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej, osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić, mogą być przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze

Jest to szczególny rodzaj specjalistycznych usług opiekuńczych udzielanych osobom, które z powodu choroby psychicznej bądź niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu, szczególnie w relacjach z otoczeniem, edukacji, zatrudnieniu i realizacji spraw bytowych. Świadczone są przez wykwalifikowanych specjalistów  m. in. psychologa, pedagoga, którzy mają udokumentowany co najmniej półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

 

Na czym polegają specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

 1. Uczenie i rozwijanie u podopiecznego umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
 2. Pielęgnacja podopiecznego
 3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu
 4. Pomoc mieszkaniowa dla podopiecznego
 5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnością intelektualną dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczychDokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
 3. Zaświadczenie od lekarza o potrzebie specjalistycznych usług opiekuńczych
 4. Wnioskodawca może wraz z wnioskiem przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową
 5. Inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiowąKrok po kroku

 1. Złóż wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie
  Wniosek możesz złożyć samodzielnie, a także poprosić kogoś z rodziny bądź inną osobę
 2. Poczekaj na wywiad środowiskowy
  Jest to wizyta pracownika socjalnego w domu osoby ubiegającej się o wsparcie. Podczas rozmowy pracownik zbiera dodatkowe informacje, aby poznać stan faktyczny
 3. Zbierz i przekaż pracownikowi socjalnemu dokumenty, o które poprosił
 4. Czekaj na decyzję
  Decyzja administracyjna zostanie wydana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku

 

Źródła:

Ustawa o pomocy społecznej, Dz.U. 2021 poz. 2268

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598

SUO zaburzenia psychiczne

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony