Przejście do sekcji:

Treść strony - Pomoc społeczna

Zasady i kryteria udzielania pomocy społecznej

W tej zakładce sprawdzisz wszystkie zasady i kryteria udzielania pomocy społecznej

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Obrowo na lata 2021-2025

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Obrowo na lata 2021 – 2025”.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz treść strategii zamieszczone są także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Obrowie  www.obrowo.pl w zakładce ”Aktualności”.

Prowadzone będą one od dnia 30 marca  do dnia 15 kwietnia brw formie zbierania uwag i opinii, poprzez:

  • przesłanie drogą mailową na adres : rkwiatkowska@gopsobrowo.pl, z tytułem "Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii"
  • umieszczenie w urnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie.

Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społęcznych w Gminie Obrowo na lata 2021-2025

pomoc społeczna

drukuj całą stronę

Przejdź do początku strony