Przejście do sekcji:

Treść strony - I kwartał

Złóż wniosek o wypłatę dodatku gazowego

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2023 roku przyjmujemy wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. 
Wnioski przyjmujemy codziennie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie, Aleja Lipowa 27 oraz w Dziale Świadczeń Rodzinnych w  Dobrzejewicach 54 A, w godzinach pracy urzędu, tj.
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.15 – 15.15,
w piątki w godz. 7.15 – 14.15
we wtorki w godz. 7.15 -16.15.

Kontakt telefoniczny: 56 610 62 95, 720 828 134, 720 828 389.

Wnioski o dodatek wraz z załącznikami można pobrać w obu placówkach, lub pobrać poniżej w formacie PDF.
Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku o dodatek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami drogą elektroniczną poprzez portal E-puap.
Kto może wnioskować o świadczenie:
Dodatek przysługuje osobie, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi.
Gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania lub domu.
Nie ma refundacji VAT ceny gazu gdy jest on wykorzystywany np. tylko w kuchni (do gotowania) lub w łazience (do podgrzewania wody).
Jedynym warunkiem do otrzymania refundacji podatku VAT jest spełnienie kryterium dochodowego oraz wykorzystywanie jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewczego zasilanego paliwami gazowymi zgłoszonego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia wejścia w życie ustawy (tj. 21.12.2022r.) albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Kryterium dochodowe:
•    2100,00 zł - gospodarstwo jednoosobowe
•    1500,00 zł - gospodarstwo wieloosobowe
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
W przypadku wniosku złożonego:
•    w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku dochody wliczamy za 2021 rok
•    po 31 lipca 2023 rok dochody wliczamy za 2022 rok.
Wysokość świadczenia:
Wysokość dodatku odpowiada kwocie podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Termin składania wniosków:
Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku należy złożyć do 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Termin wypłaty świadczenia:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
Wymagane dokumenty:
•    wniosek określony przez ministra właściwego do spraw energii udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzoru wniosku o refundację podatku VAT, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687)
•    faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
•    dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.
Do pobrania:
Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

 

Przejdź do początku strony