Przejście do sekcji:

Treść strony - Obiady w szkole dla dzieci i młodzieży

Obiady w szkole dla dzieci i młodzieży

Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 23 czerwca 2023 roku dzieci i młodzież z terenu Gminy Obrowo objęte będą wsparciem w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Prosimy o składanie wniosków w tutejszym ośrodku w miesiącu styczniu 2023 roku. Świadczenie pieniężne wypłacane będzie raz w miesiącu, a Państwo zobowiązani będą uiszczać opłatę za obiady bezpośrednio na konto bankowe szkół i w terminie wskazanym przez ich pracowników.

Do opisanej pomocy kwalifikują się rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, w tym kryterium dochodowe tj. 200 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj. 1200,00 złotych na jednego członka rodziny.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi.

Przejdź do początku strony