Przejście do sekcji:

Treść strony - 21 listopada - Dzień pracownika socjalnego

21 listopada - Dzień pracownika socjalnego

Z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada wszystkim Pracownikom służb społecznych, a w szczególności pracownikom socjalnym składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Życzymy, aby każdy dzień przynosił zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy a nagrodą za Nasz i Wasz trud oraz wysiłek, był szacunek społeczny i wdzięczność osób, którym pomagamy. Życzymy zdrowia, siły, wytrwałości, poczucia bezpieczeństwa, wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, a także radości z codziennej pracy, oraz przekonania, iż Nasze wysiłki ułatwiają życie wielu osobom.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

  • ramka z logiem GOPS Obrowo
Przejdź do początku strony