Przejście do sekcji:

Treść strony - Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 zapraszamy osoby z terenu Gminy Obrowo, zainteresowane tym rodzajem wsparcia, do kontaktu z pracownikami ośrodka.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Wsparcie mogą otrzymać członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do skorzystania z tego typu wsparcia i skontaktowania się w terminie do dnia 04.11.2022r.  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrowie ul. Aleja Lipowa 27

W celu udzielenia szczegółów prosimy o kontakt z pracownikami:

  • Mariola Górska 720 828 389,
  • Małgorzata Piechowicz 720 828 602,
  • Weronika Rumińska 720 828 569
  • Sylwia Rentflejsz 720 828 478,

oraz email: gops@gopsobrowo.pl

Więcej informacji

Przejdź do początku strony