Przejście do sekcji:

Treść strony - Sprzedaż węgla: warto przygotować sobie kopię informacji o przyznanym dodatku węglowym

Sprzedaż węgla: warto przygotować sobie kopię informacji o przyznanym dodatku węglowym

W naszej gminie nie przyjmujemy jeszcze wniosków o zakup paliwa stałego. Planujemy, że przyjmowanie wniosków rozpoczniemy w przyszłym tygodniu – po tym, kiedy podpiszemy ze spółką PGE Paliwa umowę na sprzedaż węgla. Do wniosku konieczne będzie załączenie kopii informacji o przyznanym dodatku węglowym.  Można sobie ją już przygotować: otrzymać w GOPS lub wydrukować z e-maila.

Jak informowaliśmy, nasza gmina jest przygotowana do sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach. Aktualnie, zgodnie ze wskazaniami strony rządowej, czekamy na kontakt ze strony spółki PGE Paliwa, od której mamy kupić węgiel. Po tym, jak spółka nawiąże z nami kontakt, możliwe będzie podpisanie umowy na zakup o węgla. Dopiero po podpisaniu umowy z PGE Paliwa, tj. wtedy, gdy będziemy wiedzieć, że mamy już zapewniony dla Państwa węgiel, będziemy prosić o składanie do nas wniosków o jego zakup w preferencyjnej cenie.

Uwaga: do wniosku konieczne będzie załączenie kopii informacji o przyznanym dodatku węglowym. Warto sobie ją już przygotować. Jak?

  • Informację tę można otrzymać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie lub w filii GOPS w Dobrzejewicach
    albo
  • wydrukować z e-maila. E-mail otrzymali od GOPS ci z Państwa, którzy przy składaniu wniosku o dodatek węglowy, podali nam adres swojej poczty elektronicznej.

Dlaczego konieczne jest załączenie do wniosku o sprzedaż paliwa stałego po preferencyjnej cenie informacji o przyznanym dodatku węglowym? Ponieważ węgiel po preferencyjnej cenie mogą kupować tylko te osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego (art. 8.1. Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Przypominamy, że w naszej gminie sprzedaż będziemy realizować za pośrednictwem składów węgla znajdujących się terenie gminy. Mamy już przygotowane projekty umów z przedsiębiorcami.

Przejdź do początku strony