Przejście do sekcji:

Treść strony - Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła.

Wnioski przyjmujemy codziennie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie, Aleja Lipowa 27 oraz w Dziale Świadczeń Rodzinnych w  Dobrzejewicach 54 A, w godzinach pracy urzędu, tj.

w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.15 – 15.15,
w piątki w godz. 7.15 – 14.15
we wtorki w godz. 7.15 -16.15.

Prosimy wnioskodawców o przygotowanie numerów PESEL członków gospodarstwa domowego oraz numeru rachunku bankowego do wypłaty świadczenia.

Wnioski można składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej - przy pomocy systemu ePUAP. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie: /GOPSObrowo/domyslna

Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła?

•    osobie w gospodarstwie domowym 1 osobowym;
•    osobie w gospodarstwie domowym co najmniej 2 osobowym.

Warunki, które należy spełnić:

 • głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
  1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3) kocioł olejowy
 • źródło ogrzewania jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków)

Ile wynosi jednorazowy dodatek dla gospodarstwa domowego z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła?

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Termin złożenia wniosku:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego należy złożyć do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po 30 listopada 2022 pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Złóż wniosek online: https://obrowo.gmina.plus/

Przejdź do początku strony