Przejście do sekcji:

Treść strony - Przyjmujemy wnioski na dodatek węglowy

Przyjmujemy wnioski na dodatek węglowy

Od 17 sierpnia rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na dodatek węglowy.

Wnioski przyjmujemy codziennie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie  przy ul. Aleja Lipowa 27 oraz w Dziale Świadczeń Rodzinnych w  Dobrzejewicach 54 A, w godzinach pracy urzędu, tj.

 • w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.15 – 15.15,
 • w piątki w godz. 7.15 – 14.15
 • we wtorki w godz. 7.15 -16.15.

Dodatkowo, od wtorku 23 sierpnia i we wszystkie kolejne wtorki pracownicy GOPS będą pełnić dyżury w kilku innych miejscowościach gminy. Dla Państwa wygody będą to dyżury od godziny 10.00 do godziny 18.00.

Dyżury będą się odbywać w następujących miejscowościach:

 • Brzozówka  - w świetlicy przy ul. Leśnej 9
 • Dobrzejewice – w siedzibie Świadczeń Rodzinnych Dobrzejewice 54 A
 • Łążyn II –  w świetlicy wiejskiej, Łążyn II 43a
 • Obrowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie przy ul. Aleja Lipowa 27
 • Sąsieczno – w świetlicy wiejskiej przy ul. Długiej 49
 • Osiek nad Wisłą – w remizie przy ul. Strażackiej 5
 • Silno – w świetlicy wiejskiej przy ul. Wiślanej 1

Prosimy wnioskodawców o przygotowanie numerów PESEL członków gospodarstwa domowego oraz numeru rachunku bankowego do wypłaty świadczenia.

Wnioski można składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej - przy pomocy systemu ePUAP. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie: /GOPSObrowo/domyslna

Komu przysługuje dodatek węglowy?

•    osobie w gospodarstwie domowym 1 osobowym;
•    osobie w gospodarstwie domowym co najmniej 2 osobowym.

Warunki, które należy spełnić:

 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi*;
 • źródło ogrzewania jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

* przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego

Wysokość świadczenia:

 • 3000,00 zł (jednorazowo)

Termin złożenia wniosku:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po 30 listopada 2022 pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Przejdź do początku strony