Przejście do sekcji:

Treść strony - Projekt „ Droga do aktywności” wystartował !

Projekt „ Droga do aktywności” wystartował !

Pierwsze spotkanie w ramach projektu dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Droga do aktywności” już za nami. W dniu 30 maja 2022 roku spotkaliśmy się wspólnie z 12 uczestnikami projektu oraz z 6 osobami z otoczenia w Świetlicy Wiejskiej w Sąsiecznie. Uczestnicy tworzą 12-osobową grupę osób niepełnosprawnych, zaś osoby z otoczenia 6-osobową grupę rodziców osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach pt. otwarcie „kawiarni” z grami planszowymi dla osób z niepełnosprawnościami jako forma rehabilitacji społecznej. Zajęcia dotyczyły gier planszowych.

Jak na „kawiarnię” przystało dzień rozpoczęliśmy od wspólnej kawy i słodkich smakołyków. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Renata Kwiatkowska przedstawiła cel projektu, krótko opisała planowane warsztaty i przedstawiła kadrę projektu.

Wspólne gry poprzedziły również rozmowy, w czasie których wszyscy zebrani uczestnicy mogli się przedstawić, poznać i zaprezentować swoje oczekiwania wobec projektu. Prowadząca zajęcia wprowadziła „luźną” atmosferę, w której uczestnicy stworzyli grupę ludzi, którzy chcą wzajemnie sobie pomóc i umilić czas swoim towarzystwem.

Po miłej konwersacji uczestnicy rozpoczęli wspólne gry. I tak nasi goście, w przestrzennym budynku Świetlicy oraz malowniczym otoczeniu wsi Sąsieczno, zarówno w środku jak i na zewnątrz, mogli pograć w: szachy, kółko i krzyżyk, tangram, Serso grę zręcznościową, kręgle drewniane i drewniane kule Boule. W czasie zajęć uczestników wspierało dwóch Asystentów osób niepełnosprawnych, dwie bratnie dusze, które pozwoliły poczuć się naszym gościom bezpiecznie w nowym otoczeniu. Dzień przyniósł uczestnikom wiele uśmiechu, niektórzy już się znali, a pozostali zawarli nowe znajomości.

W tym samym czasie, w drugiej sali, osoby z otoczenia naszych uczestników brały udział w warsztacie pt. „Ulgi i uprawnienia związane z niepełnosprawnością”, które okazały się dla nich bardzo interesujące. Pytań i dyskusji nie było końca. Poruszone zostały zagadnienia m.in. z materii: asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ubezwłasnowolnieniu, zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy, usług dla osób niepełnosprawnych oraz rozwiązaniach dla osób niepełnosprawnych, gdy zabraknie ich opiekunów. Warsztaty okazały się bardzo praktyczne i przydatne dla osób z otoczenia.

Na zakończenie warsztatów wszyscy zjedli wspólny posiłek, któremu nadal towarzyszyły rozmowy. Uśmiech na twarzach uczestników był najlepszym podsumowaniem dnia. Wszyscy chcą więcej.

Widzimy się w maju !

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11:Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt grantowy „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”

  • osoby niepełnosprawne siedzące w kręgu
  • dwie niewidome dziewczynki grające w chinczyka w...
  • rozmowy przy kawie
  • osiem osób rozmawia przy stole
  • osoby niepełnosprawne grające w gry planszowe
  • gry i zabawy przed budynkiem z osobami niepełnosprawnymi
  • dwie osoby na wózkach inwalidzkich biorą udział w zabawach...
  • plakat projektu
  • ulotka projektu
Przejdź do początku strony