Przejście do sekcji:

Treść strony - Zapraszamy na warsztaty „Rozwijamy swoją aktywność wśród lokalnego społeczeństwa”

Zapraszamy na warsztaty „Rozwijamy swoją aktywność wśród lokalnego społeczeństwa”

Warsztaty „Rozwijamy swoją aktywność wśród lokalnego społeczeństwa.”


W miesiącach kwietniu, maju i czerwcu 2022r. w miejscowości Osiek nad Wisłą (budynek Parafialnych Salek "Przystań") gmina Obrowo będą odbywały się :

  1. Warsztaty wikliniarskie (18 godz.)
  2. Warsztaty rzeźbiarskie (66 godz.)

Warsztaty będą odbywały się raz l ub dwa razy w tygodniu w bloku 6 godzinnych zajęć. Warsztaty dedykowane są dla osób z niepełnosprawnością do 25 roku życia.

Zapisy na poszczególne warsztaty można dokonywać telefonicznie, pocztą elektroniczną lub bezpośrednio w Parafii w Osieku nad Wisłą

UWAGA !
O przyj ęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą w Parafii NSPJ w Osieku nad Wisłą.
tel. 507030240 adres e mail: parafiaosieknadwisla@gmail.com;
rbogus@poczta.onet.pl

Organizator:
Parafia Rzymsko - Katolicka
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą
ul. Toruńska 38
87 - 125 Osiek nad Wisłą

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11:Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt grantowy „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Przejdź do początku strony