Przejście do sekcji:

Treść strony - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie otrzymał dofinansowania na realizację Programu  pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie 100% – 1 057 576,000 zł

W ramach realizacji programu proponujemy wsparcie dla:

  1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  2. Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
  3. Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Zakres czynności w szczególności dotyczy:

  1. Wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych.
  2. Wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania).
  3. Wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania.
  4. Wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

W celu udzielenia szczegółów prosimy o kontakt z pracownikiem:
Mariola Górska
tel. 720828389
e-mail: mariolasw@gopsobrowo.pl

  • plakat asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023

Wróć

Przejdź do początku strony