Przejście do sekcji:

Treść strony - Jak pomóc rodzinom opuszczającym Ukrainę w obawie przed utratą zdrowia i życia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym

Mobilizujemy siły by pomagać

Jak udzielić pomocy rodzinom opuszczającym Ukrainę w obawie przed utratą zdrowia i życia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym?

Właściciele domów prywatnych, mieszkań, hoteli i pensjonatów, agroturystyki na terenie gminy Obrowo, którzy mogą i chcą przyjąć uchodźców. Mieszkańcy proszeni są o podanie adresów, możliwej ilości osób do przyjęcia, deklarowanego okresu pobytu gości, warunków jakie mogą zapewnić itp. informacji. Zostaną one przekazane do wykorzystania w ramach działań ogólnopolskich i wojewódzkich. Prosimy kierować informacje do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie
  • Renata Kwiatkowska tel. 720 828 530 e-mail rkwiatkowska@gopsobrowo.pl
  • Weronika Rumińska tel. 720 828 569 e-mail wruminska@gopsobrowo.pl

 

Zbiórka dla przyjaciół z Ukrainy

Powołany przez wójta gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego komitet ds. pomocy Ukrainie organizuje zbiórkę darów dla Ukrainy. W pomoc włączają się strażacy, sołtysi, dyrektorzy szkół i opiekunowie gminnych świetlic.

Co będziemy zbierać?

Materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne (kosmetyki, pieluchy, podpaski, pasty do zębów itd.), środki czystości, nowe koce, śpiwory, łóżka polowe i żywność długoterminową.

Dokąd można przynosić dary dla Ukrainy?

  • Do każdej z gminnych szkół – codziennie w godzinach lekcyjnych oraz dodatkowo we wtorek i czwartek w godz. 16.00 – 19.00;
  • Do remiz strażackich i świetlic wiejskich – we wtorek i czwartek w godz. 16.00 – 19.00;
  • Do sołtysów – najlepiej po kontakcie z nimi. Sołtysi proszą o śledzenie profilu fejsbukowych sołectw, na których udostępniać będą informacje w tej sprawie.

Zebrane materiały przekażemy organizacjom charytatywnym, mającym kontakt z Ukrainą, zapewniającym odpowiedni transport środków. Planujemy przekazać je również do zaprzyjaźnionej Slobidki Kulczijewetskiej, której burmistrz skierował do naszego wójta pismo z prośbą o pomoc.

Na dziś nie wiemy, do kiedy trwać będzie zbiórka. Zależy to od decyzji władz państwowych co do wykorzystywania świetlic i remiz. Prosimy śledzić naszą stronę na bieżąco. Informacje dotyczące wsparcia Ukraińców będą aktualizowane.

Przejdź do początku strony