Przejście do sekcji:

Treść strony - Trwa nabór do Projektu Aktywni - Wygrani

Trwa nabór do Projektu Aktywni-Wygrani

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Fundacja Gospodarcza Pro Europa zapraszają do udziału w ramach Projektu „Aktywni – wygrani”, skierowanego do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Toruńskiego, którzy są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

II tura – 12 osób – rekrutacja – 01.02.2022 r. – 28.02.2022 r.

PCPR Toruń – każdy uczestnik przed podpisaniem umowy musi dostarczyć zaświadczenie ZUS lub PUP w celu potwierdzenia statusu na rynku pracy oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Opiekunowie podpiszą z UP umowy na wzór kontraktów socjalnych oraz opracują indywidualną ścieżkę reintegracji (IŚR) dla każdego.

Pierwsza forma wsparcia - „Warsztaty efektywnej komunikacji

W ramach projektu są trzy zadania 

I. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

1.      „Warsztaty efektywnej komunikacji”

2.      „Warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste”

3.      „Trening motywacji i kompetencji”

4.      „Warsztaty wizażu i autoprezentacji”

5.      „Warsztaty planowania i gospodarowania budżetem domowym”

6.      „ABC” zdrowego żywienia  

7.      „Coaching” (dla każdego  indywidualnie )

II. AKTYWIZACJA ZAWODOWA (II tura od VI 2022 –działania, staże II tura najpóźniej od 01 października 2022:

1.      Indywidualne doradztwo zawodowe (dla każdego  indywidualnie)

2.      Grupowe doradztwo zawodowe

3.      Grupowe szkolenia zawodowe – po 2 szkolenia zawodowe dla każdej tury

4.      Staże zawodowe 4/5-cio miesięczne

III. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM (II tura od IV 2022):

1.      Wyjście do teatru w Toruniu (CKK Jordanki) - dla każdego uczestnika i osoby z jego otoczenia

2.      Wyjazd integracyjny do opery w Bydgoszczy - dla każdego uczestnika i osoby z jego otoczenia

3.      Spotkania integracyjne - sala szkoleniowa na terenie Torunia

Ważne:

1.      Uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu,

2.      Każdy z uczestników  bierze udział w min. 2 formach wsparcia z aktywnej integracji,

3.      Dopłata do zakupu sprzętu ( komputer, laptop, telefon) likwidującego bariery w komunikowaniu się.

 

Przejdź do początku strony