Przejście do sekcji:

Treść strony - Poznajmy pomieszczenia Zespołu Interdyscyplinarnego w Świetlicy Wiejskiej W Sąsiecznie

Poznajmy pomieszczenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świetlicy Wiejskiej w Sąsiecznie

Świetlica Wiejska w Sąsiecznie została oficjalnie otwarta 16.11.2021r. Działa 7 dni w tygodniu, gdzie odbywają się zajęcia dla dzieci i dorosłych, każdy znajdzie coś dla siebie.
 
W budynku funkcjonuje siedziba Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, gdzie odbywają się spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz posiedzenia grup roboczych, którego Przewodniczącą jest Aleksandra Zdrojewska.
W gabinetach terapeutycznych odbywają się cykliczne spotkania z psychologiem Anną Proch - Lendzion, pedagogiem Magdaleną Szymkiewicz oraz terapeutą uzależnień Sebastianem Małeckim. 
Dane kontaktowe do naszych terpeutów dostępne tutaj

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 861 931, 26 zł, w tym kwota dofinansowania to 1 767 903, 74 zł, czyli 94,95 %. Dofinansowanie pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”, dzięki przygotowaniu i wdrożeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Obrowo.Logo funduszy unijnych

  • pomieszczenie zespołu interdyscyplinarnego
  • przewodnicząca zespołu interdycyplinarnego
  • pomieszczenie terapeuty uzależnień
  • pomieszczenie terapeuty uzależnień
  • pomieszczenie psychologa
Przejdź do początku strony