Przejście do sekcji:

Treść strony - Złóż deklarację o sposobie ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Złóż deklarację o sposobie ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele lub zarządcy budynków już istniejących mają na to czas do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast właściciele lub zarządcy nowo powstałego budynku składają deklarację w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw. 


Deklarację składamy:

  • w formie elektronicznej - przez Internet na stronie https://ceeb.gov.pl/ – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób;
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo przynieść osobiście do Urzędu Gminy Obrowo, aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo.

Deklaracje należy złożyć w terminie 12 miesięcy  – licząc od dnia 1 lipca 2021 r. w przypadku budynków już istniejących, a dla nowo powstałych obiektów 14 dni od  pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Przejdź do oficjalnego portalu rządowego na temat CEEB

Przejdź do początku strony