Przejście do sekcji:

Treść strony - Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Kujawsko- Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży od 3 do 24 roku życia:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • niepełnosprawnością ruchową, w tym
 • z afazją
 • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
 • niesłyszących i słabosłyszących
 • niewidomych i słabowidzących

które z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Ośrodek prowadzi również zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną i terapeutyczną dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o kształceniu specjalnym:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Szkoła podstawowa
 • Branżowa szkoła I stopnia
 • Branżowa szkoła II stopnia
 • Szkoła specjalna przysposobiająca do pracy

Więcej informacji na stronie internetowej oraz na profilu Facebook

 • ulotka promocyjna kujawsko-pomorskiego specjanego ośrodka...
 • oferta edukacyjna szkoły
Przejdź do początku strony