Przejście do sekcji:

Treść strony - Informacja dotycząca programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Informacja dotycząca programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej  w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego ogłosił, że dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków przez wojewodów w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie po uzyskaniu zatwierdzenia wniosku na środki finansowe przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ogłosi nabór na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgodnie z powyższym programem.

 

Przejdź do początku strony