Przejście do sekcji:

Treść strony - Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom Służb Społecznych składamy najszczersze życzenia oraz uznania za niezwykle trudną i wymagającą pracę. Dziękujemy za wszystkie podejmowane działania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia. Działania te nabierają szczególnego znaczenia w obecnej sytuacji związanej z pandemią. Niech wykonywanym obowiązkom towarzyszy osobista i zawodowa satysfakcja.
Życzą Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie
  • Życzenia z okazji dnia pracownika socjalnego
Przejdź do początku strony