Przejście do sekcji:

Treść strony - Otwarcie Świetliczy Wiejskiej w Sąsiecznie oraz siedziby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Sąsiecznie oraz Siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 16.11.2021 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego miejsca na mapie Gminy Obrowo - Świetlica Wiejska w Sąsiecznie oraz siedziba Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 
Dziękujemy serdecznie za Waszą obecność w tak ważnym dniu dla społeczności lokalnej.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do stworzenia tak cudownego miejsca 
Dziękujemy kobietom, które w pocie czoła pracowały nad organizacją całego wydarzenia Pani Renacie Kwiatkowskiej - kierownikowi GOPS w Obrowie oraz Pani Małgorzacie Rafacz - sołtysce Sąsieczna
Serdeczne podziękowania składamy pracownikom GOPS, KGW Sąsieczno, KGW Osiek nad Wisłą, KGW Stajenczynki
Część artystyczną uświetniły występ młodszej części Osieckiego Klubu Kultury pod opieką Pani Eweliny Mytlewskiej, następnie zaprezentowali się seniorzy z Klubu Seniora "Sami Swoi". Wieczór uświetniły recytacje wierszy lokalnej autorki Hanny Stroinskiej, odczytane przez samą pisarkę, córkę Małgorzatę Rafacz oraz Ewelinę Mytlewską.
Po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej, goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez koła gospodyń wiejskich.
 
Świetlica Wiejska w Sąsiecznie działa 7 dni w tygodniu. Odbywają się zajęcia dla dzieci i dorosłych, każdy znajdzie coś dla siebie.
W budynku funkcjonuje siedziba Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, gdzie odbywają się spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz grup roboczych. W gabinetach terapeutycznych odbywają się cykliczne spotkania z psychologiem, pedagogiem oraz terapeutą uzależnień. Świetlica jest dostosowana do osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych.
Zapraszamy do odwiedzenia Świetlicy Wiejskiej w Sąsiecznie !
 

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 861 931, 26 zł, w tym kwota dofinansowania to 1 767 903, 74 zł, czyli 94,95 %. Dofinansowanie pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”, dzięki przygotowaniu i wdrożeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Obrowo.

 • logo funduszy unijnych

Galeria zdjęć

 • nożyce krawieckie i wstęga
 • dwie kobiety prowadzące spotkanie
 • mężczyzna trzymające nożyce krawieckie
 • dzieci i dorośli przecinają wstęgę
 • kobieta robiąca zdjęcie telefonem komórkowym
 • kobieta podczas przemówienia
 • dzieci śpiewające i grające
 • kobieta czytająca wiersz
 • kobiety i mężczyźni śpiewają
 • kobieta w stroju ludowym czytająca wiersz
 • ludzie oglądający galerię zdjęć
 • kobiet oprowadzająca kobietę na wózku inwalidzkim
 • degustacja ciast
Przejdź do początku strony