Przejście do sekcji:

Treść strony - Zapraszamy na Otwarcie Świetliczy Wiejskiej w Sąsiecznie oraz Siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego

Zapraszamy na Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Sąsiecznie oraz siedziby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu dzisiejszym 16 listopada 2021 odbędzie się uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Sąsiecznie oraz siedziby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.Wszystkich serdecznie zapraszamy na godzinę 15.00, przy ul. Długiej 49, 87-125 Sąsieczno

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Obrowo na lata 2016-2023 dofinansowany w ramach projektu regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 - EFRR

  • Zaproszenie na otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Sąsiecznie...
Przejdź do początku strony