Przejście do sekcji:

Treść strony - Przemoc - widzę, reaguję

Przemoc - widzę, reaguję

W dniu 22.10.2021r. w ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej w Obrowie odbyły się zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy dla młodzieży klas ósmych.

Podczas spotkania omówione zostały schematy przemocy. Przedstawiony został przykład dotkniętego  przemocą dziecka, które samo stało się sprawcą w dorosłym życiu . Podczas dyskusji  młodzi ludzie mogli szukać rozwiązań i wykazać się zdobytą wiedzą na temat przeciwdziałania przemocy.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Aleksandra Zdrojewska,  przedstawiła sposoby pomocy ofiarom oraz działania, które można zaproponować sprawcom by przerwać błędne koło przemocy.

Dzięki Dzielnicowemu Komisariatu Policji w Dobrzejewicach – panu Sławomirowi Otto, młodzież otrzymała wiadomości, które pozwolą im lepiej reagować na trudne sytuacje.  

W ramach zajęć uczestnicy mieli możliwość zwiedzić wyremontowaną Świetlicę w Sąsiecznie,
w której znajdują się gabinety „pomagaczy”: terapeuty i psychologa oraz miejsce posiedzeń Gminnego Zespołu Interdscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Liczymy, że dzięki takim zajęciom  młodzież będzie umiała reagować na trudne sytuacje.

  • policjant wraz z kobietą omawiający przypadek przemocy
  • policjant wraz z kobietą omawiający przypadek przemocy
  • Kobieta z kwiatami
Przejdź do początku strony