Przejście do sekcji:

Treść strony - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie kieruje zapytanie do mieszkańców Gminy Obrowo dotyczące zapotrzebowania na wsparcie w postaci Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Do kogo skierowane jest wsparcie?

Jesteś:

 • Rodzicem dziecka do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji)
 • osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności:
  o stopniu znacznym
  o stopniu umiarkowanym

Zakres pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej :

 • przy wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • w zakupach,
 • w załatwieniu spraw urzędowych;
 • w nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystania z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 • wykonywanie czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi). 

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do skorzystania z tego typu wsparcia i skontaktowania się w terminie do dnia 20.10.2021r.  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrowie ul. Aleja Lipowa 27

 • osobiście
 • pod nr. tel. 720 828 569, 720 828 602 lub 720 828 478,
 • email: gops@gopsobrowo.pl

Więcej informacji

Przejdź do początku strony