Przejście do sekcji:

Treść strony - Warsztaty Szkoły dla rodziców

Warsztaty Szkoła dla rodziców

W lipcu 2021 r. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie miał przyjemność organizować warsztaty Szkoły dla rodzica

Z uwagi na ogromne zainteresowanie zostały zorganizowane dwie edycje. Cykl spotkań odbył się w dniach 05.07.2021 r., 06.07.2021 r. 08.07.2021 r., 09.07.2021 r., 12.07.2021 r., 13.07.2021 r. Łącznie w warsztatach wzięło 19 rodzin.

Celem warsztatów było wzmacnianie kompetencji i umiejętności wychowawczych dla rodziców naturalnych i zastępczych służące m.in. poprawie komunikacji w rodzinie

W trakcie warsztatów zapewniono uczestnikom materiały szkoleniowe, ciepły posiłek oraz napoje.

Wsparcie w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 • prace plastyczne
 • warsztaty
 • zajęcia plstyczne
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty plastyczne
Przejdź do początku strony