Przejście do sekcji:

Treść strony - Warsztaty socjoterapeutyczne 2021

Na koniec czerwca oraz w lipcu 2021 r. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie miał przyjemność organizować warsztaty socjoterapeutyczne przeznaczone dla dzieci klas VI-VII.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie zostały zorganizowane dwie edycje.  Pierwszy cykl spotkań odbył się w dniach 29.06.2021 r., 30.06.2021 r., 01.07.2021 r., 02.07.2021 r. Drugi cykl odbył się w dniach 15.07.2021 r., 19.07.2021 r., 20.07.2021 r., 22.07.2021 r. Łącznie w warsztatach wzięło 20 osób.

Celem warsztatów było budowanie więzi opartej na życzliwości, dobroci i szacunku. Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Tworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych. Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz budowanie pozytywnego obrazu siebie.

W trakcie warsztatów zapewniono uczestnikom materiały szkoleniowe, ciepły posiłek oraz napoje. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał prezent.

Wsparcie w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Po zakończeniu warsztatów, na prośbę rodziców, PCPR ustalił termin konsultacji dla dzieci i młodzieży z psycholog Angeliką Kalinowską w dniu 25.08.2021r. w godz. 9.00-15.00, w budynku obok Urzędu Gminy w Obrowie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Ewą Kosztowną tel. 720828386.

Ponadto informujemy, iż pomoc pedagogiczną w dalszym ciągu w trakcie dyżurów świadczy Pani Magdalena Szymkiewicz.

  • praca w grupie
  • Dzieci oglądające film
  • wystawa prac młodzieży uczestniczącej w warsztatach
  • młodzież ćwicząca
  • wystawa prac młodzieży
Przejdź do początku strony