Przejście do sekcji:

Treść strony - Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Informacja przeznaczona dla osób g/Głuchych i słabosłyszących, poszukujących pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu. 

Wspólnota AA oferuje spotkania online tłumaczone na PJM oraz z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z Zespołem AA ds. Osób g/Głuchych i Słabosłyszących.
tel. 660 467 849 mail: kontakt.aa.glusi@gmail.com

Przejdź do początku strony