Przejście do sekcji:

Treść strony - Warsztaty socjoterapeutyczne

Warsztaty socjoterapeutyczne

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach socjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci klas VI-VII.

Warsztat przewiduje cykl 4 spotkań po 6 godzin dla tej samej grupy. Terminy spotkań to: 29.06.2021 r., 30.06.2021 r., 01.07.2021 r., 02.07.2021 r.

Celem warsztatów jest budowanie więzi opartej na życzliwości, dobroci i szacunku. Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Tworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych. Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz budowanie pozytywnego obrazu siebie.

W trakcie warsztatów zapewniamy uczestnikom materiały szkoleniowe, ciepły posiłek oraz napoje.

W celu zapisania się na warsztaty prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Ewą Kosztowną tel.720828386

 

Wsparcie w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum 3’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

  • Wiele kolorowych napisów na wewnętrznej stronie dłoni
Przejdź do początku strony