Przejście do sekcji:

Treść strony - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

W czasach dla nas wszystkich trudnych - czasach pandemii COVID-19, zauważane jest zjawisko nasilających się w rodzinach konfliktów i problemów przemocowych. Przemoc ma wiele twarzy. Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy bądź czujesz się zagrożony to chcieliśmy zachęcić do skorzystania z Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.

Jest to bezpłatny numer telefonu, przy którym codzienniedyżurują specjaliści z zakresu pomocy prawnej i pomocy psychologicznej w godzinach 17.00-21.00

800 154 030

Możliwe są także inne formy pomocy takie jak: mediacje rodzinne, zastępstwo procesowe, osobiste konsultacje psychologiczne.

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego, pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy Wydziału Polityki Społecznej w Departamencie Spraw Społecznych udzielają porad z zakresu przeciwdziałania przemocy pod numerami telefonów: 566591399 i 566212520.

Miejsca, w których można zasięgnąć informacji: http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/dyzury-prawne-z-zakresu-przemocy-w-rodzinie,46,l1.html

  • Plakat Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii
Przejdź do początku strony