Przejście do sekcji:

Treść strony - 19 listopada Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci

19 listopada Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci

19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, uczniowie klas VIIIa i VIIIb Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie wzięli udział w zdalnych warsztatach prowadzonych przez p. Aleksandrę Zdrojewską – Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Gminy w Obrowie. Wiedza, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozwoli młodzieży zareagować na krzywdę  dzieci, szukać pomocy, a także strzec bezpieczeństwa własnego, swoich bliskich i wszystkich, którzy tej pomocy będą potrzebowali. Temat trudny, ale jak najbardziej na czasie. Chrońmy dzieci przed krzywdzeniem, ponieważ same nie potrafią się obronić. 

  • Plakat z napisem nie zamykaj oczu na przemoc wobec dzieci
Przejdź do początku strony