Przejście do sekcji:

Treść strony - 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

 „Miłość czynna, miłość, która zwraca się do człowieka,
ogarnia wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo.
Miłość ta w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu
z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem w zetknięciu z całą
historyczną „ludzką kondycją”, która na różne sposoby
ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną
jak i moralną. Właśnie ten sposób i zakres przejawiania się
miłości nazywa się w języku biblijnym miłosierdziem”

                                                               Jan Paweł II

21 listopad Dzień Pracownika Socjalnego

  • życzenia z okazji dnia pracownika socjalnego
Przejdź do początku strony