Przejście do sekcji:

Treść strony - Informacje związane z COVID-19

Informacje dotyczące COVID-19

Jak wygląda procedura gdy zauważysz u siebie objawy charakterystyczne dla COVID-19 i zgłosisz się do lekarza pierwszego kontaktu? Co dzieje się z chorym, który otrzyma pozytywny wynik testu, a nie jest samodzielny?
 
Wszystkie informacje można znaleźć tutaj
 

Zmieniły się zasady wykonywania testu na obecność koronawirusa. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wystawia zlecenie testu a także możesz wypełnić prostą ankietę na stronie internetowej, która ma formę krótkiego wywiadu i analizuje sytuację zdrowotną.

Jeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej lekarz POZ uzna, że wystąpiły u Ciebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, może wystawić skierowanie zlecenie testu.

Na badanie:

  • zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL
  • przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, unikaj środków transportu zbiorowego.

Test jest bezpłatny.

Więcej informacji: Sprawdź tutaj

Przejdź do początku strony