Przejście do sekcji:

Treść strony - Program „Pogodna jesień życia na kujawach i pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”

Program „Pogodna jesień życia na kujawach i pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie już od wielu lat współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem w ramach przekazywania sprzętu rehabilitacyjnego oraz usług opiekuńczych. W programie „Pogodna jesień życia na kujawach i pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” współpracujemy od 2017 r.

W chwili obecnej ze wsparcia 3 opiekunów korzysta 15 środowisk z terenu naszej Gminy.

Wykonywane są czynności pielęgnacyjne i gospodarcze. Zakres pielęgnacji i rodzaj czynności dostosowany jest do indywidulanych potrzeb i możliwości osoby objętej opieką. Osoby świadczące usługi przestrzegają wszystkich zaleceń lekarskich oraz współuczestniczą w realizacji celu terapeutycznego. Usługi są świadczone na wysokim poziomie, zapewniane jest bezpieczeństwo chorym i ich rodzinom. Dobro chorego jest priorytetem, zaspokajane są wszystkie potrzeby biopsychospołeczne.

W 2020 roku realizowana jest kolejna edycja programu „Pogodna jesień życia na kujawach i pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”. Zachęcamy do udziału w projekcie !

Więcej informacji https://pcktorun.pl/

 

Plakat

  • Plakat programu „Pogodna jesień życia na kujawach i...
Przejdź do początku strony