Przejście do sekcji:

Treść strony - Klub Młodzieżowy na terenie Gminy Obrowo już od 1 października !

Klub Młodzieżowy na terenie Gminy Obrowo już od 1 października !

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat z zamieszkujące na terenie Gminy Obrowo do udziału w Klubie Młodzieżowym w Osieku nad Wisłą. Uczestnicy będą korzystali z warsztatów, poradnictwa, korepetycji i wyjazdów do kina czy wyjazdów na wydarzenia sportowe. Zajęcia będą się odbywać w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku.

Klub współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Plakat

  • plakat informujący o klubie młodzieżowym
Przejdź do początku strony