Przejście do sekcji:

Treść strony - Projekt: Powrót do zdrowia - powrót do pracy

Projekt: Powrót do zdrowia - powrót do pracy

Projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY”

 
Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Rehabilitacja kompleksowa jest trzymodułowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Wągrowcu. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym. Projekt dla uczestników jest bezpłatny.  


Rekrutacja

odbywa się ona poprzez PFRON

  1. Należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl
  2. Po kontakcie wysyłamy formularze, które należy wypełnić i odesłać do PFRON.
  3. Następnie ustalany jest termin komisji kwalifikacyjnej (lekarz i psycholog). 
  4. Po pozytywnym orzeczeniu wydawane jest skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.

Plakat Projektu

  • Plakat Programu

Szczegółowa informacja dotycząca projektu

Przejdź do początku strony