Przejście do sekcji:

Treść strony - Kolonie 2020

W tym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie podobnie jak w latach poprzednich, czynnie uczestniczył w zorganizowaniu jak największej liczbie dzieci z terenu naszej gminy, możliwości skorzystania z różnych form letniego wypoczynku.

Ogółem z terenu Gminy Obrowo wyjechało łącznie 64 dzieci. W ramach współpracy z Fudacją "Szansa dla Gmin" grono dzieci wypoczywało w Łebie.

Kolejni uczestnicy skorzystali z możliwości wypoczynku z Towarzystwem "Nasze Szwederowo" w Tleniu.

W tym roku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaoferowało nieodpłatny wypoczynek dla dzieci w Ostrowie, w dwóch turnusach, z których skorzystało ogółem 45 dzieci.

Z relacji dzieci oraz rodziców wynika, że organizatorzy zadbali o to, by wypoczynek był bezpieczny i bogaty w wszelkiego typu atrakcje. Dzieci spędziły czas aktywnie korzystając z bogatego programu kolonijnego.

Serdecznie dziękujemy Fundacji "Szansa dla Gmin", Towarzystwu "Nasze Szwederowo" oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy za owocną współpracę i możliwość zorganizowania niezapomnianych wakacji dzieciom z Gminy Obrowo

Przejdź do początku strony