Przejście do sekcji:

Treść strony - GOPS ogranicza kontakty bezpośrednie

GOPS ogranicza kontakty bezpośrednie

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o zdrowie swoich podopiecznych i pracowników, GOPS ogranicza możliwość kontaktów bezpośrednich.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie ogranicza możliwość kontaktów bezpośrednich z klientami. – Nowe zasady obsługi wprowadzamy w związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o zdrowie naszych podopiecznych i pracowników. Wskazaną formą porozumiewania się i współpracy jest kontakt telefoniczny i elektroniczny. Tylko w szczególnych przypadkach będziemy kontaktować się bezpośrednio, ale przy zachowaniu wszelkich form ostrożności i higieny – wyjaśnia Renata Kwiatkowska, kierownik GOPS w Obrowie.

Podczas wizyty w GOPS, zarówno w Obrowie, jak i w filii w Dobrzejewicach, obowiązują następujące środki bezpieczeństwa:

  • przy stanowisku obsługi może przebywać jeden klient (wyjątek stanowi obsługa osoby niepełnosprawnej, która wymaga pomocy drugiej osoby);
  • po wejściu do urzędu należy zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przy drzwiach;
        klient (i ewentualna osoba towarzysząca) musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos.

Zwracamy uwagę, że GOPS nie wykonuje kserokopii dokumentacji. Klient musi posiadać własne kserokopie dokumentów i załączniki do składanej sprawy.

Powyższe zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875).

Przejdź do początku strony